Smartlog v3 » Store og små kommunikationsindfald fra UNGE KOMMUNIKATØRER » En om'er
Opret egen blog | Næste blog »

Store og små kommunikationsindfald fra UNGE KOMMUNIKATØRER

En del af Dansk Kommunikationsforening ............................... Her blogger UngKom. Giv din mening med på vejen.

En om'er

23. Jun 2008 00:43, ungkom

”Forhøjelse af laveste fribeløb for studerende i videregående uddannelser med 1.500 kr. Fribeløbet forhøjes således fra 6.370 kr. pr. måned til 7.870 kr. pr. måned.”
Denne ’forhøjelse’ vil i praksis betyde, at en studerende med studiejob effektivt kan arbejde 3 timer mere om ugen, end under de nuværende regler. Dog er beløbet man må tjene hvis man melder SU fra ikke blevet sat op, hvilket betyder at regeringen med forliget risikerer at forværre de studerendes muligheder for at få relevante studiejobs. Hvordan det? Rationalet er som følger; Hvis du tjener dit maksimale fribeløb og får din SU, vil du ca. have en indkomst på 13000 kr før skat (SU + 7870 kr.). Hvis man framelder en md. SU er beløbet 15900. Altså er den kontante difference efter skat ca. 1500 kr. Denne beskedne ekstraindtjening får man vel og mærke efter at have arbejdet næsten dobbelt så meget på sit studiejob, end havde man nøjedes med at tjene de normale 7870 kr.
Ofte vil et studiejob involvere ekstra arbejde nogen måneder grundet deadlines og travle perioder, hvorfor man ofte står i en situation hvor man overskrider fribeløbet. Under de gamle regler kunne regnskabet gå op ved at man afmeldte en SU, men så kunne få udbetalt de opsparede klip på det sidste år af uddannelsen, hvilket for manges vedkommende f.eks. har finansieret udvekslingsophold i udlandet. Med de nye regler er dette ikke længere muligt, da frameldte klip ikke længere kan spares op. De 3 ekstra timer man må arbejde om ugen, forslår desværre ikke... 
Skulle det nye SU forlig have været en succes, burde forligsparterne have givet de studerende mere frihed (under ansvar?) i stedet for effektivt at mindske deres råderum. Dette kunne de f.eks. have gjort ved at hæve fribeløbet betydeligt med f.eks. 5000 kr, i stedet for at forhøje det med symbolske 1500 kr. og samtidig afskaffe dobbeltklippet. Det er en om’er Bertel, Sophie & Co!

// Simon 

Se mere på:

Undervisningsministeriets hjemmeside

Kommentarer

  1. Lise
    24. Jun 2008 15:19
    1

    Ja det er da en ommer. Man skulle næsten tro, de havde humanister til at regne det ud.. (Det må jeg godt gøre grin med når jeg selv er én af slagsen).

Arkiv

Tags

Arkiv

Relaterede